PRESENTACIÓN de "Mi manual A1 de español", de Rita Lin.

《我的西班牙語寶典A1》 (林玉葉 老師著) 新書發表會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佳台書店與東禾西班牙語中心 聯合舉辦新書發表活動

時間:2016.04.23 15:00-17:30

地點:東禾西班牙語中心 (台中市北區尊賢街9號10樓)

> Más información(更多詳情)

 

首頁

關於我們

出版書籍

購買及代購書籍

詩詞

語音檔

消息公告

聯絡我們

銷售據點

© 2014 by LASTRA'S PAGES